החברים במתחם

החברים במתחם

אודות הפרויקט

התחייה 14-16 הינו מבנה תעשיה שנבנה בשנות ה-60. במבנה עשרות דלתות כחולות אשר כל אחת מהן מהווה פתח לעולם עשיר ומגוון של סדנאות, מלאכות, חדשנות, תרבות, תעשיה ושירותים. המגוון הייחודי של השימושים המעורבים מבטא את החיבור בין ישן וחדש, ובין אורבניות תעשייתית ליצירה.

תפריט