WINWINWIN

Community – Reality – Municipality

Impact

השבחה המשלבת תוכן וראייה חברתית-סביבתית

אנו מתייחסים בכובד ראש להזדמנות להשפיע על החברה והסביבה באמצעות פיתוח נדל"ן.
פעולות האימפקט מיישמות את האסטרטגיה הערכית שלנו באמצעות התאמה מדויקת של תהליך ההשבחה להקשר המקומי,
בהתבסס על מערך הכלים שלנו ומתוך הבנה עמוקה של תנאי ההשקעה האזוריים.
הפרויקטים שלנו משרתים באחריות הן את החברה והן את המשקיעים שלנו, בכך שהם תורמים להתחדשות עירונית ותומכים בקהילות בסביבה.

Placemaking

Sustainability

Arts & Culture

Placemaking

פיתחנו מתודולוגיה ייחודית לשימושי ביניים בנכסים שלנו לכל אורך תהליך הפיתוח. במקום להותיר נכסים בשיממונם עד השלמת התכנון והפיתוח ועד שיושגו האישורים הרגולטוריים הנדרשים, אנו מקימים חללים מעוררי השראה שמאפשרים לקהילה לשגשג ומקדמים שינוי לטובה באמצעות חללים לאומנות ותרבות, ושימושי קרקע אחרים הממוקדים בקהילה.

הפרויקטים של מחלקת האימפקט שלנו מחברים בין אנשים בהציעם סביבה דינאמית שבה יכולים דיירים וארגונים חברתיים לשתף פעולה ובה ניתן לקיים אירועים ופעילויות שונות - בהתאם ליעד SDG11.

Sustainability

אנו מאמינים שקיימות תורמת לענף הנדל“ן, לסביבה ובשורה תחתונה – לחברה כולה. הקרנות שלנו תומכות בפרויקטים אקולוגים וביישום עקרונות ESG ו-SDG (מטרות פיתוח בר-קיימא), במטרה לקדם עתיד בר קיימא.

Arts & Culture

אמנות היא מנוע רב עוצמה לשינוי פני העיר. נדל“ן ואמנות מקיימים יחסים סימביוטיים בהיסטוריה האנושית, בתרבותה ובמורשתה, שיכולים לשמש ככלי להתחדשות אזורים שלמים. לתפיסתנו, פיתוח נדל“ן הוא פלטפורמה לתמיכה באמנים ישראליים ובאירועי תרבות.

home Innovation Value
Creation
Creativity Technology Events Values Society Trust Ideas Pilots Neighborhood 360° ESG Experience Culture History Governance Placemaking Sustainability ART Proactivity Mutual Respect Friendship Holistic
Planning
Municipalities Potential Content Community ROI Urban Regeneration WIN-WIN-WIN Development Betterment

פרויקטי אימפקט

תפריט