אודות הפרויקט

לב מבשרת הינה פרויקט חדש וייחודי שנבנה על יסודות מרכז הקליטה של הסוכנות היהודית בלב הישוב מבשרת ציון. במהלך שנות התכנון העתידי לשכונה, אנו משמישים את המרחב כשכונת מגורים בעלת מאפייני התחדשות, יצירה קהילתית וחיבוריות אורגנית לישוב. השכונה משופצת ומתאכלסת בימים אלו, כאשר ליבת הפרויקט עוסקת במעורבות ושיתוף הדיירים והתושבים בעיצוב פני הסביבה במישור הפיזי, הקהילתי והתרבותי. בחודשים האחרונים החלו הדירות להתאכלס ומתחילה להירקם קהילת דיירים.

תפריט